•  
  •  
  • Doświadczenie - Profesjonalizm
    Gwarancja relacji opartej na wzajemnym zaufaniu
  • Doświadczenie - Profesjonalizm
    Gwarancja relacji opartej na
    wzajemnym zaufaniu
 
 
SPECJALIZUJĄC SIĘ W PRAWIE GOSPODARCZYM, KANCELARIA RINEAU & ASSOCIÉS BRONI INTERESÓW SPÓŁEK,
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH. KANCELARIA WSPIERA SWYCH KLIENTÓW ZARÓWNO PORADĄ PRAWNĄ,
JAK I W PROWADZENIU PROCEDUR NA DRODZE SĄDOWEJ W RÓŻNYCH DZIEDZINACH. 
Rineau & associÉs
NANTES
1, rue  Alphonse  Gautté
44000 Nantes
Tél : 02 40 84 23 04
PARIS
23, rue  d'Anjou
75008 Paris
Tél : 01 86 95 85 58
RENNES
6, rue  Edith Cavell
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 44 54
SAINT-NAZAIRE
14, rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 09 62 55 30 89