•  
 •  
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na wzajemnym zaufaniu
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na
  wzajemnym zaufaniu

Kancelaria

 

H i s t o r i a

Jej historia...

Wartości

Maitre Rineau - fondateur du cabinet d'avocats d'affaire Rineau et associés
Mecenas Bernard RINEAU
Założyciel kancelarii RINEAU & Associés

Les bureaux du cabinet d'avocats d'affaire nantes

Od 2009 roku, adwokaci kancelarii RINEAU &amp Associés doradzają i reprezentują firmy, ich menadżerów, ale także osoby fizyczne, którym zapewniają skuteczne rozwiązania napotkanych problemów natury prawnej.

JAKOŚĆ, DYSCYPLINA ZAWODOWA, PRAGMATYZM, NIEZALEŻNOŚĆ i DYSPOZYCYJNOŚĆ to podstawowe wartości, które pomogły kancelarii się rozwijać. Od jej założenia, zostały otwarte biura w Paryżu, Rennes i Saint Nazaire.

* * *

Skoncentrowana na prawie handlowym i prawie gospodarczym, kancelaria cieszy się doskonałą oceną i reputacją w prowadzeniu sporów biznesowych (odpowiedzialność kontraktowa/deliktowa, niedotrzymywanie warunków umowy, bezprawne zerwanie negocjacji lub istniejących relacji handlowych, wypowiedzenie/rozwiązanie umów, nieuczciwa konkurencja, złożone spory dotyczące fuzji i przejęć, błędy w zarządzaniu), jak również w prawie bankowym, wspieraniu i reprezentacji spółek przechodzących trudności.

W tym kontekście, kancelaria regularnie interweniuje, wspierając menadżerów i specjalistów na wszystkich etapach wychodzenia z kryzysu w obliczu ryzyka prawnego i ekonomicznego:

 • przed wystąpieniem trudności, aby zapobiec wystąpieniu wszelkich trudności (mandat ad hoc, postępowanie pojednawcze);
 • po wystąpieniu trudności, na każdym etapie postępowania upadłościowego (otwarcie postępowania, okres obserwacji, plan naprawy, modyfikacja planu - procedura ochronna, postępowanie naprawcze, likwidacja sądowa).

Nasze doświadczenie w zajmowaniu się tymi procedurami, znajomość ekspertów w tej dziedzinie, więzi ustanowione z głównymi uczestnikami postępowania, a także znakomita znajomość przepisów i praktyk prawnych pozwalają nam zaoferować przedsiębiorstwom w trudnościach, szybką poradę dotyczącą odpowiedniej strategii do wdrożenia, postępowania, które należy rozważyć, jak również wysokie standardy wsparcia podczas całego procesu (restrukturyzacja, zmiana harmonogramu spłaty długu, warunki i daty płatności, moratoria).

Zaangażowanie kancelarii jest całkowite i ściśle związane z wzajemnym zaufaniem, koniecznym do osiągnięcia sukcesu w postępowaniu.

Doświadczenie zdobyte przez kancelarię we wspieraniu zagrożonych przedsiębiorstw prowadzi zarówno do regularnego interweniowania w odniesieniu do organów procesowych (administratorzy sądowi, przedstawiciele sądowi).

* * *

Od 2009 roku, kancelaria RINEAU & Associés z roku na rok rozwija swoją działalność, wzmacniając swoje zasoby i poszerzając zakres umiejętności, aby objąć wszystkie dziedziny prawa gospodarczego.

Dlatego też kancelaria regularnie interweniuje zarówno jako doradca, jak i przedstawiciel w postępowaniach sądowych, w następujących dziedzinach prawa:

 • Prawo publiczne (prawo planowania przestrzennego, zamówienia publiczne i przekazanie obowiązku użyteczności publicznej, regulacja służby cywilnej, odpowiedzialność administracyjna, zezwolenia administracyjne, prawo samorządów terytorialnych)
 • Prawo nieruchomości (prawo budowlane, działalność deweloperska, współwłasność, dzierżawy, wynajem)
 • Prawo pracy (relacje indywidualne i grupowe z pracodawcą, postępowania przed sądami pracy, w tym o ubezpieczenie pensji (AGS), spory z zakresu ubezpieczeń społecznych)
 • Prawo spółek handlowych (tworzenie spółek, sekretariat prawny, przekazywanie działalności, ochrona członków i akcjonariuszy)
 • Prawo umów (negocjacje, opracowywanie umów, przedłużanie, rozwiązywanie umów, przymusowe wykonanie, gwarancje prawne)
 • Prawo ubezpieczeniowe (pomoc i reprezentacja w procedurach polubownych i sądowych)
 • Prawo konkurencji i dystrybucji (tworzenie sieci dystrybucji, odpowiedzialność, zakończenie istniejących stosunków handlowych, nieuczciwa konkurencja, pasożytnictwo)
 • Prawo karne gospodarcze (nadużycie dóbr przedsiębiorstwa, naruszenie zaufania, oszustwo, umyślne bankructwo...)
 • Prawo własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, marek, wzorów, ochrona praw autorskich)
 • Prawo zabezpieczenia mienia i środki wykonawcze (konfiskaty ruchomości i nieruchomości, konfiskaty specjalne)
 • Prawo podatkowe (podatki bezpośrednie i pośrednie, spółek i zarządców)

W 2018 roku, kancelaria RINEAU & Associés kontynuuje swój rozwój, zatrudniając nowych pracowników, którzy tworzą dyspozycyjny i dynamiczny zespół.

Więcej informacji na temat wszystkich dziedzin aktywności kancelarii RINEAU & Associés znajdą Państwo w zakładce "Zakres usług".

H o n o r a r i a

Honoraria

Honoraria w kancelarii RINEAU & Associés naliczane są zwykle według stawki godzinowej, która może ulec zmianie w zależności od:

 • doświadczenia i specjalizacji prawnika/prawników prowadzących sprawę,
 • złożoności poruszonych kwestii prawnych,
 • wysokości odsetek i potencjalnych zysków, które może osiągnąć klient.

Istnieje również możliwość zawarcia specjalnych umów, które zapewniają częściowe rozliczanie w zależności od osiągniętych wyników.

Kwestia warunków finansowych dotyczących interwencji pracowników kancelarii RINEAU & Associés jest podnoszona wraz z początkiem relacji, w celu zapewnienia przejrzystości i stworzenia systemu najbardziej adekwatnego do sytuacji. 

Drukuj E-mail

Rineau & associÉs
NANTES
1, rue  Alphonse  Gautté
44000 Nantes
Tél : 02 40 84 23 04
PARIS
23, rue  d'Anjou
75008 Paris
Tél : 01 86 95 85 58
RENNES
6, rue  Edith Cavell
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 44 54
SAINT-NAZAIRE
14, rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 09 62 55 30 89