•  
 •  
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na wzajemnym zaufaniu
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na
  wzajemnym zaufaniu

Zespół

 
Fiche Equipe paree

Quentin PAREE

Adwokat

Absolwent Instytutu Publicznego Prawa Gospodarczego (IDPA), Quentin Parée posiada także tytuł magistra publicznego prawa ekonomicznego, regulacji i umów uniwersytetu Paryż Est Créteil i tytuł magistra w dziedzinie postępowań publicznych na uniwersytecie Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Quentin Parée został adwokatem w listopadzie 2012 roku i przez 5 lat pracował w kancelarii GRANGE-MARTIN-RAMDENIE w Paryżu.
Mecenas Parée dołączył do kancelarii RINEAU & Associés we wrześniu 2017.
Quentin Parée zajmuje się prawem publicznym, zarówno w zakresie doradztwa, jak i sporów, szczególnie w prawie zamówień publicznych i prawie planowania przestrzennego.
Zajmuje się on również prawem nieruchomości, w szczególności prawem budowlanym.
Fields of expertise
 • Prawo publiczne
  Obecnie kancelaria RINEAU & Associés doradza również samorządom, przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, które muszą zmierzyć się z problematyką prawa publicznego:
  • Prawo planowania przestrzennego: pozwolenia na budowę, PLU (lokalny plan zagospodarowania terenu), prawo pierwokupu, wywłaszczenie, zarządzanie i zajmowanie terenów publicznych,management and occupation of public land,
  • Zamówienia publiczne i przekazanie obowiązku użyteczności publicznej: metody udzielania zamówień publicznych, wykonywanie umów lub obowiązku użyteczności publicznej, spory odszkodowawcze,
  • Prawo służby cywilnej: postępowania dyscyplinarne, przeniesienia, mobbing,
  • Prawo odpowiedzialności administracyjnej: wypadki, szkody wynikające z robót publicznych, zaniechanie działań władz publicznych,
  • Zezwolenia administracyjne: licencje i zezwolenia dla zawodów regulowanych, policja administracyjna ogólna i specjalna (ruch drogowy, reklamy, instytucje przyjmujące publiczność, etc.)
  • Prawo samorządów terytorialnych: tworzenie/modyfikacja struktur współpracy międzygminnej, zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi, stosunki między władzami lokalnymi i stowarzyszeniami, prywatno-publiczne lub publiczne przedsiębiorstwa lokalne (in-house), wolność słowa radnych, prawo wyborcze.
 • Prawo nieruchomości
  Kancelaria RINEAU & Associés rozwinęła swoją wiedzę i doświadczenie także w zasadach prawa nieruchomości:
  • Prawo budowlane,
  • Działalność deweloperska,
  • Prawo współwłasności,
  • Dzierżawa nieruchomości handlowych i mieszkalnych.

  Kancelaria RINEAU & Associés doradza i towarzyszy swoim klientom, którzy chcą przeprowadzić skutecznie operację związaną z nieruchomościami, chcą dochodzić odpowiedzialności różnych stron tej operacji, w szczególności w zakresie gwarancji prawnych (gwarancji dwuletniej i dziesięcioletniej).

  RINEAU & Associés wspiera klientów na wszystkich etapach operacji, od ekspertyzy sądowej aż do zakończenia ewentualnego sporu sądowego.

 

Drukuj E-mail

Rineau & associÉs
NANTES
1, rue  Alphonse  Gautté
44000 Nantes
Tél : 02 40 84 23 04
PARIS
23, rue  d'Anjou
75008 Paris
Tél : 01 86 95 85 58
RENNES
6, rue  Edith Cavell
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 44 54
SAINT-NAZAIRE
14, rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 09 62 55 30 89