•  
 •  
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na wzajemnym zaufaniu
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na
  wzajemnym zaufaniu

Zespół

 
Fiche Equipe feildel

Etienne FEILDEL

Adwokat

Po ukończeniu studiów na kierunku prawa prywatnego na uniwersytecie w Nantes, Etienne Feildel otrzymał tytuł magistra w prawie gospodarczym na uniwersytecie Panthéon-Sorbonne Paryż I.
Mecenas Feildel kształcił się na administratora sądowego i pracował w kancelarii BREMOND & Associés w Paryżu. We wrześniu 2017 dołączył do zespołu kancelarii RINEAU & Associés.
Mecenas Feildel zajmuje się głównie sporami sądowymi z prawa handlowego, skupiając się na przedsiębiorstwach przechodzących problemy. 
Zakres usług
 • Prawo handlowe
  Na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés doradza i pomaga swoim klientom we wszystkich problemach związanych z prawem handlowym, w tym:
  • Doradztwo i spory dotyczące umów handlowych: dzierżawa nieruchomości komercyjnych, dzierżawa zarządzania, umowa sprzedaży, przedstawicielstwo handlowe...
  • Sprzedaż kapitału firmy.
  • Spory przed lub po nabyciu kapitału i problematyka akcjonariuszy,
  • Doradztwo i spory dotyczące windykacji, proste lub złożone, we Francji lub za granicą.
  • Procedura arbitrażowa.
 • Prawo umów
  Na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés interweniuje na każdym etapie istnienia umowy:
  • Negocjacje i sporządzanie umów,
  • Wykonywanie umowy,
  • Przedłużanie lub rozwiązywanie umów,
  • Przymusowe wykonania,
  • Wdrożenie gwarancji prawnych (ukryte wady, zgodność...),
  • Odpowiedzialność kontraktowa.
 • Prawo upadłościowe i polubowne procedury rozrachunku
  Since its inception, RINEAU & Associés has developped a sharp expertise over a whole range of preventive tools and handling of struggling companies.
  RINEAU & Associés jest partnerem przy analizie trudności firm i określaniu optymalnych rozwiązań.

  Kancelaria RINEAU & Associés interweniuje w szczególności w poniższych kwestiach:
  • Postępowania prewencyjne: mandat ad hoc, postępowania pojednawcze,
  • Postępowania sądowe: procedury zbiorowe: procedura ochronna, postępowanie naprawcze, likwidacja sądowa,
  • Specjalne postępowania upadłościowe: deklaracja należności, kontrola pasywów, procedury roszczeniowe, działania w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej, etc...

  RINEAU & Associés pomaga również w :
  • Negocjacjach, przygotowaniach i wdrażaniu planów kontynuacji, planów sprzedaży, ofert przejęć...
  • Relacjach z różnymi uczestnikami procedury (wierzyciele, przedstawiciele sądowi, administratorzy sądowi, sędziowie sądu gospodarczego...).

 

Drukuj E-mail

Rineau & associÉs
NANTES
1, rue  Alphonse  Gautté
44000 Nantes
Tél : 02 40 84 23 04
PARIS
23, rue  d'Anjou
75008 Paris
Tél : 01 86 95 85 58
RENNES
6, rue  Edith Cavell
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 44 54
SAINT-NAZAIRE
14, rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 09 62 55 30 89