•  
  •  
  • Doświadczenie - Profesjonalizm
    Gwarancja relacji opartej na wzajemnym zaufaniu
  • Doświadczenie - Profesjonalizm
    Gwarancja relacji opartej na
    wzajemnym zaufaniu

Informacje prawne

 
SELARL RINEAU & Associés jest redaktorem tej witryny
Siedziba: 1 Rue Alphonse Gautté - 44000 NANTES, FRANCJA
Tel. : (+33) 2 40 84 23 04 - Fax: (+33) 2 51 89 41 39

E-mail :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie usług niekomercyjnych (SELARL) o kapitale zakładowym 10.000 €.
Numer rejestracyjny: 512 982 661 RCS Nantes
SIRET: 51298266100013
VAT wewnątrzwspólnotowy: FR 24 512 982 661

Witryna: www.rineauassocies.com

DYREKTOR WYDAWNICZY

Bernard RINEAU, adwokat zarejestrowany w izbie adwokackiej w Nantes.

PROJEKT I KONCEPCJA STRONY INTERNETOWEJ

© Niniejsza witryna została zaprojektowana przez firmę

LATITUDE
275, bd Marcel PAUL
44800 Saint-Herblain, FRANCJA

http://www.agence-latitude.fr

HOST WITRYNY

Hostem witryny zajmuje się firma OVH
Adres pocztowy OVH : 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - Francja
RCS Lille Métropole: 424 761 419 00045 - SAS o kapitale zakładowym 10 059 500 €

PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ

© Zdjęcia zostały wykonane przez Raoul de LA RICHERIE & Gaëlle VIZIOZ

TŁUMACZENIA

Tłumaczenie na język angielski wykonane w czerwcu 2017 r. przez Julien MARCEL

Tłumaczenie na język rosyjski wykonane w czerwcu 2017 r. przez Alexeya BILYACHENKO

Tłumaczenie na język polski wykonane we wrześniu 2018 r. przez Paulinę NAWROT

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna jest dziełem, którego autorem jest kancelaria RINEAU & Associés, zgodnie z artykułami L111-1 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Fotografie obecne na tej stronie są uważane za własność intelektualną objętą ochroną praw autorskich. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie tych fotografiistanowi naruszenie prawa zgodnie z artykułem L335-3 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Wszystkie dane, programy, próbki muzyczne, teksty, informacje, logotypy, identyfikacje wizualne, animowane lub nieruchome obrazy oraz ich układ opublikowany na stronie internetowej są własnością kancelarii RINEAU & Associés i są chronione jako takie przez przepisy francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Wszelkie częściowe lub całkowite powielanie informacji zawartych na tej stronie jest zabronione bez wyraźnej zgody kancelarii RINEAU & Associés.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

informatyki, plików i swobód publicznych, użytkownicy tej strony internetowej mają prawo wycofać lub skonsultować prywatne dane, które mogą podczas przeglądania tej strony internetowej być zbierane.

Aby poprosić o egzekwowanie tych praw, należy skontaktować się z kancelarią drogą mailową na:

lub na następujący adres pocztowy: RINEAU & Associés - 1 Rue Alphonse Gautté - 44000 Nantes, FRANCJA.

Drukuj E-mail

Rineau & associÉs
NANTES
1, rue  Alphonse  Gautté
44000 Nantes
Tél : 02 40 84 23 04
PARIS
23, rue  d'Anjou
75008 Paris
Tél : 01 86 95 85 58
RENNES
6, rue  Edith Cavell
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 44 54
SAINT-NAZAIRE
14, rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 09 62 55 30 89